Nieuws

We houden u op de hoogte van het laatste nieuws rondom onze pioniersplek en delen boeiende items over Transvaal.

Bruggen slaan & begrip oefenen

Zaterdag 21 mei 2022

Afgelopen week (18-5) kwam Transvaal uitgebreid in beeld in een rapportage van Nieuwsuur. Aanleiding is de vraag die breed maatschappelijk speelt of door arbeidsmigratie de krapte op de arbeidsmarkt tegen kan worden gegaan. In Transvaal en Laak waar veel van deze migranten woonruimte vinden, leidt dit tot onbegrip en ergernis. De draagkracht van deze wijken is al lang geleden en al vele malen overschreden.

Bewoners van Transvaal ervaren in toenemende mate onveiligheid en verloedering van hun wijk. Door overbewoning – 5 mensen op een kamer, 10 in een appartement – gaan de migranten de straat op. Vechtpartijen en openbare dronkenschap zijn geen uitzondering. Speelplekken zoals het Kaapseplein veranderen in hangplekken, die als onveilig en vies worden ervaren. Algemene voorzieningen zijn gebaseerd op het officiële aantal inwoners. Dat er zo’n anderhalf keer zoveel mensen in de wijk wonen, zorgt ervoor dat van alles te kort is. Containers zitten bijvoorbeeld voortdurend vol. Mede daardoor belandt schandalig veel vuil op straat.   

Als team van Hoopvol Transvaal willen we er zijn voor alle wijkbewoners, zowel voor de arbeidsmigranten als de ‘oude’ bewoners van Transvaal. Voor het beeld is het wellicht goed om te noemen dat het hier nauwelijks gaat om de tegenstelling arbeidsmigranten vs. autochtone Hollanders. De ‘oude’ wijkbewoners zijn vaak tweede of derde generatie migranten, vooral uit Marokko, Suriname, en Turkije. Ook Grieken en Bulgaren die hier soms al 10 à 15 jaar wonen, storen zich vaak aan de overlast en onveiligheid waardoor hun gezin zich een weg moet banen. Toch gaat het ook te kort door de bocht om mensen die hier nog maar kort zijn of in- en uitreizen als ‘daders’ aan te merken. Het gaat allereerst om een systeem dat niet deugt, een systeem waar arbeidsmigranten juist vaak ook slachtoffer van zijn – hiermee wil ik geen asociaal gedrag goed te praten! Genoemde problemen vragen om een integrale aanpak van de gemeente Den Haag en de overheid. Het beter reguleren van arbeidsmigratie is een keiharde noodzaak om het weer leefbaar te maken in Transvaal.

Met Hoopvol Transvaal willen we een gemeenschap vormen waar alle wijkbewoners een plek kunnen vinden, ongeacht afkomst of hoe lang je al in Nederland bent. Juist in deze weerbarstige context met al z’n problematiek en spanningen willen onze plek innemen. Juist hier willen we Jezus volgen, het goede voor elkaar en de hele wijk nastreven, en anderen uitnodigen daarin mee te doen. Ook wij ervaren de spanningen, ook bij ons is ergernis en onbegrip over hoe bepaalde zaken lopen in de wijk en soms ook over hoe mensen zich gedragen. Oordelen is echter makkelijk, leerde Jezus. Bruggen slaan en begrip oefenen zijn een stuk uitdagender, maar – daar zijn we van overtuigd! – dat kan ook tot heel bijzondere situaties en ontmoetingen leiden; en als God het gebruikt zelfs levens blijvend veranderen en verrijken, niet alleen van anderen, maar ook die van onszelf. 

Op hoop van zegen!

Dick Groenendijk

De betreffende Nieuwsuur rapportage is te vinden via deze link (vanaf 13:50).

Laatste nieuws

Start Hoopvolle Zondag

10 maart 2023

Update project Koken met meiden

27 januari 2023

Bruggen slaan & begrip oefenen

21 mei 2022

Uitzenddienst Marcuskerk

4 februari 2022

Op de hoogte blijven

Meld je aan voor onze nieuws- en gebedsbrief.